Gratis verzenden in NL & BLG > 25 Euro

Ministers zetten zwaar in op het belang van Technisch Onderwijs

Techniek moet meer aandacht krijgen in het onderwijs. Zowel op de Basisscholen als op het Voorgezet Onderwijs.

  • Techniek moet meer aandacht krijgen in het onderwijs. Alleen zo kunnen bedrijven ook in de toekomst blijven innoveren en hun positie op de wereldmarkt behouden. Dat zei minister Henk Kamp van Economische Zaken (JEC Parijs)
  • Vanaf 2015 krijgt het middelbaar beroepsonderwijs structureel € 75 miljoen extra om technische opleidingen te bekostigen. Dat maakte minister Jet Bussemaker (Onderwijs) bekend. Hierdoor kunnen Regionale Opleiding Centra (ROC), Agrarische Opleiding Centra (AOC), en (kleine) vakinstellingen hun techniekonderwijs verder ontwikkelen.
  • Aandacht voor techniek op alle basisscholen in 2020. Een investeringsfonds om techniek in het onderwijs te stimuleren en 1000 beurzen per jaar voor techniekstudenten om ze te binden aan het bedrijfsleven. €100 miljoen om de technische kennis van docenten te vergroten en €300 miljoen voor bij- en omscholing van mensen met interesse in techniek. Techniekpact 2020 (ondersteund door werkgevers, werknemers en onderwijs)

Makeblock Onderwijs Robots

MakerSpace Kits voor Scholen, Onderwijs en Makers

Handige les materialen, documentatie en boeken voor scholen

Makeblock Shop - Educational STEM and STEAM Open-Source Robots with Arduino and Scratch. Maker of mBot, Starter Robot, mBot Ranger, Ultimate Robot, Airblock, Neuron and LaserBot.